PRECIS ARÉNA

Základní informace:
Sportovní areál je umístěn na samém konci obce Jankov a to směrem na známou vesničku Holašovice, která je zapsána jako světová památka Unesco. Vznik tohoto areálu se datuje do roku 1959, kdy na bývalé skládce kameniva, které sloužilo k realizaci výstavby komunikace mezi Jankovem a Holašovicemi, parta místních nadšenců vybudovala hlavní hřiště a následně kabiny.

Nynější podobu však získal areál až po čtyřech velkých rekonstrukcích. První fáze byla zrealizována v roce 1999, kdy byla provedena kompletní obnova travnaté plochy a celková rekonstrukce okolí hřiště spočívající ve vybudování oplocení, rekonstrukce tribuny a obnově laviček pro diváky. Další veliké změny nastaly v roce 2005, kdy se díky získané dotaci podařilo postavit nové kabiny a kompletně zrekonstruovat ty stávající, ve kterých se nyní nachází útulná restaurace a klubovna. V tomtéž roce se také podařilo postavit další tribunu, která je sice menší než ta stávající, avšak výhled z ní je mnohem atraktivnější. Ve třetí fázi, která proběhla v roce 2008, se nám díky další získané dotaci podařilo vybudovat nového víceúčelového hřiště a umělého zavlažování hlavní hrací plochy. Doposud poslední fází zvelebování areálu bylo v roce 2009 vybudování nového dětského koutku, umělého osvětlení a terasy u víceúčelového hřiště.

Hlavní hřiště:
Hlavní travnaté hřiště o rozměrech 102×68 metrů, které je vybaveno umělým osvětlením, je díky neustálé péči bezesporu hlavní dominantou celého areálu. Po celkové rekonstrukci v roce 1999 dochází vždy po skončené sezóně k jeho rekultivaci a obnově poškozených míst. Zajímavostí například je, že na jaře roku 2009 bylo na obnovu velmi vytížených míst ve velkých vápnech použito trávníku ze stadionu tehdejšího mistra Slavie Praha. V roce 2008 se podařilo vybudovat umělé zavlažování celé hlavní plochy, což nejenom usnadnilo práci, ale hlavně se realizace této akce projevila na značném zkvalitnění trávníku.

Tréninkové hřiště:
Jedná se o celoplošně zatravněné hřiště o rozměrech 100 x 50 m umístěné za diváckou tribunou. Umělé osvětlení je zde vybudováno na cca 2/3 plochy. Nevýhodou této plochy je nejenom nedostatečná možnost závlahy a síť vysokého napětí nad ním, ale zejména majetkové uspořádání. Pozemky, na kterých se tréninkové hřiště nachází, se totiž nenacházejí v majetku SK Jankov, ale mají tři různé majitele. Doposud se sice vždy podařilo formou nájemních smluv udržet hřiště funkčním, ale jeho budoucnost je z tohoto důvodu vždy nejistá.

Tribuny a sezení:
U hlavního hřiště jsou k dispozici dvě divácké tribuny a část venkovního sezení. Hlavní tribuna, která je umístěna po délce hlavního hřiště, má kapacitu 300 míst k sezení a je celoplošně zastřešena. Další tribuna, jejíž kapacita čítá cca 60 míst k sezení a je o něco vyšší, se nachází u stánku s občerstvením. Tato tzv. VIP tribuna je zastřešena z 1/2. Mezi těmito dvěma tribunami je k dispozici dalších cca 80 míst k sezení na nekrytých lavičkách.

Kabiny:
Budova s kabinami, šatnou rozhodčích, místností zápisů a rozhlasem byla nově postavena v roce 2005. Prostorné a útulné kabiny s vlastními sprchami jsou vybaveny samostatnými boxy pro jednotlivé hráče. V kabině domácího mužstva se navíc nachází velká vířivka, která slouží k regeneraci hráčů. Samostatná kabina rozhodčích je umístěna vedle místnosti na zápisy a rozhlas. Vstupy do areálu pro rozhodčí i hráče jsou řešeny samostatně od vstupů určených pro ostatní návštěvníky.

Restaurace a občerstvení:
Restaurace, která se nachází hned za hlavním vstupem, má k dispozici cca 70 míst k sezení. Součástí restaurace je i samostatně oddělená zasedací místnost s kapacitou 30-ti míst. V tomto objektu jsou dále k dispozici dvě náhradní kabiny, které kdysi sloužily jako hlavní.

Další možností občerstvení je stánek, kde si můžete dát tradiční grilovanou klobásku. Tento je umístěn v rohu areálu, vedle menší tribuny.

Dětský koutek:
V Jankově samozřejmě myslíme i na maminky s dětmi, které u nás vždy velice rádi vítáme. Pro ty nejmenší, které ještě fotbalový zápas tolik nezajímá a nebo se necítí na hry s míčem na tréninkovém hřišti, je k dispozici dětský koutek, kde se nachází pískoviště, skluzavka nebo houpačka.

Hřiště s umělým povrchem:
Původně víceúčelové hřiště, vybudované v roce 2008, bylo v roce 2022 přebudováno na hřiště určené na fotbal. Plocha 44 x 22 m je pokryta nejmodernější umělou trávou 4. generace. Hřiště je vhodné na tréninky mládeže, především v zimním období, ovšem kvalitní povrch se dá využívat i v letních měsících. Využít ho samozřejmě lze i v rámci široké veřejnosti, např. parta kamarádů, firemní turnájky, apod. Velkou výhodou je i kompletní osvětlení, které napomáhá k ještě většímu využití.

Hřiště s UMT povrchem je možno využívat celoročně. Vhodné pro tréninky mládeže, dospělých či různých firemních nebo kamarádských fotbálků. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: Petr Maxa: +420 724 357 319 nebo Václav Maxa ml.: +420 724 220 421. Cena za pronájem je 1000,- Kč / 1. hodina | 1500,- Kč / 1,5. hodiny včetně osvětlení, šatny a sprchy. Cena bez osvětlení je 600,-Kč / 1. hodina | 900,- Kč / 1,5. hodiny.